E-installaties

E-installaties

Electrotechnische installaties

W-installaties

W-installaties

W-installaties

Onderhoud & Revisie

Onderhoud & Revisie

Onderhoud & Revisie

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid staat voorop

Observatiesystemen

Observatiesystemen

Camera's en andere observatiesystemen

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Disclaimer
Onderstaande tekst is van toepassing op alle informatie van PTS-Technische Service b.v.

E-Mail bericht
Dit e-mailbericht is slecht bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. PTS-Technische Service b.v. kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volliedigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kunnen derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen.PTS-Technische Service b.v. is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit gebruik, of het zich baseren op dit of deze e-mail berichten en/of de inhoud uit te sluiten.

Website
Deze informatie is niet bestemd voor openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van PTS-Technische Service b.v. In geen geval is PTS-Technische Service b.v.aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de web site gelezen en/of verkregen informatie.